READ MORE TEAM OF
ANALYSTS
Provide of a behavior analysis and solutions for scientific studies. READ MORE
NEW
PUBLICATIONS
To that end, the Research Centre also uses communicative mechanisms between policy-makers, academic community, business sector and civil society. READ MORE
COMMUNICATION
MECHANISMS
Centre’s mission is to contribute towards the solution of public policy and economic issues. READ MORE

Recent News

What's Going On In Our Blog?

В АГЭУ прошел информационный семинар по Scopus

HPTH-um teghi e unets’el Skopusi veraberyal teghekatvakan seminarGitut’yunneri t’eknatsu, Read More»

АГЭУ և Тавуш марзпетаран проведет совместные исследования

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը (ի դեմս «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի) և Տավուշի Read More»

New Publications

Find Our New Publications!

Изучить sql

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be

Изучите C ++

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be

Изучите Pascal

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be

Изучить sql

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be

Изучите C ++

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be

Изучите Pascal

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be

Upcoming Events

Our Upcoming Seminars/Events Dont Miss Out!

How to be Creative Conference 2017

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Մեր Թիմը

Тереза Шагриманян
Помощник директора

Subscribe