READ MORE TEAM OF
ANALYSTS
Provide of a behavior analysis and solutions for scientific studies. READ MORE
NEW
PUBLICATIONS
To that end, the Research Centre also uses communicative mechanisms between policy-makers, academic community, business sector and civil society. READ MORE
COMMUNICATION
MECHANISMS
Centre’s mission is to contribute towards the solution of public policy and economic issues. READ MORE

Recent News

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԳԱՆ ԱՅՆՔԱՆ ԷԼ ԱՆՎՏԱՆԳ ՉԷ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական կոմիտեն (ՀՀ ԱՎԿ) եռամսյակային կտրվածքով Read More»

ՀՊՏՀ-ն և Տավուշի մարզպետարանը համատեղ հետազոտություններ կիրականացնեն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը (ի դեմս «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի) և Տավուշի Read More»

ՀՊՏՀ-ում տեղի է ունեցել Սկոպուսի վերաբերյալ տեղեկատվական սեմինար

Գիտությունների թեկնածու, Սկոպուսի առանցքային հարցերով տեղեկատվական խորհրդատու Անդրեյ Սերգևիչը Read More»

New Publications

Learn Print Designing

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be ...

Learn Web Designing

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be ...

Logo/Icons Designing

Introduction Web Sites / Web Applications have taken immense importance in contemporary business. They must be ...

Upcoming Events

Our Upcoming Seminars/Events Dont Miss Out!

Peace & War Debate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at felis turpis. Quisque eleifend, eros non consequat dictum, odio sem auctor urna,

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Gender Equality Workshop

Fusce convallis turpis eget magna viverra vulputate. Maecenas vitae aliquam dolor. Maecenas semper dignissim sapien, ac rhoncus purus interdum eu.

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Women’s Rights Conference

Fusce convallis turpis eget magna viverra vulputate. Maecenas vitae aliquam dolor. Maecenas semper dignissim sapien, ac rhoncus purus interdum eu.

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Assisting in Book Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at felis turpis. Quisque eleifend, eros non consequat dictum, odio sem auctor urna,

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Training for Typist Seminar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at felis turpis. Quisque eleifend, eros non consequat dictum, odio sem auctor urna,

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Training For Lab Assistant New

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at felis turpis. Quisque eleifend, eros non consequat dictum, odio sem auctor urna,

Timinings: 17:00 - 18:00
Date: 24, December 2016

Join Event

Մեր Թիմը

Tereza Shahrimanyan
Տնօրենի օգնական

Ruzanna Tadevosyan
Հետազոտող

Hamazasp Galstyan
Հետազոտող

Subscribe

To receive the latest content and events on the areas that interest you.